Skip to content

Historie Dorphuis De Neng

Sinds 2013

In het jaar 2013 wilde de gemeente Amersfoort uit oogpunt van kosten besparing diverse buurthuizen sluiten. Volgens gemeente wethouder de Boer waren er voldoende leegstaande gebouwen om activiteiten te organiseren. De gemeente wilde geen geld meer steken in stenen maar alleen nog maar in activiteiten.

De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft toen 2014 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren om te kijken of het dorpshuis in eigen beheer kon worden voortgezet. Naar aanleiding van dat rapport besloot de gemeente daarin mee te gaan onder voorwaarde dat de Dorpsbibliotheek ingehuisd zou worden. De gemeente was bereid om de verbouwingskosten daar voor te betalen.

In 2014 is er door de VDH toen Stichting De Neng in het leven geroepen. Deze stichting(zonder winstoogmerk) is de hoofdhuurder van het buurthuis. De stichting is verplicht tot huurbetaling aan de gemeente evenals het afdragen van servicekosten aan de SRO. Dat betekent dat er een sluitende jaarbegroting moet zijn, en er huurprijzen gerekend moeten worden. Evenals het kopje koffie. Dat vriendelijk geprijsd is maar toch mee moet helpen aan een gezonde kosten-baten balans. Verder moet er gewerkt worden met vrijwilligers, stagiaires en studenten.

Raadsbesluit van 2014

In het gemeentebesluit is gesteld dat de Neng maatschappelijk is overgedragen aan de St. De Neng. Waarbij het beheer voornamelijk wordt gedragen door vrijwilligers, stagiaires en/of studenten. (letterlijke tekst gemeentelijk besluit 10-2-2014).

De exploitatie wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met andere bewonersinitiatieven. Het dorpshuis moet toegankelijk zijn voor de wijkbewoners en aan de gebruikersgroepen worden maatschappelijk geaccepteerde huurtarieven gevraagd. Dit is de opdracht waarmee Stichting de Neng van start is gegaan.

Het dorpshuis moet tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven haar ruimten aanbieden aan verenigingen, clubs en bewoners van Hoogland en omliggende wijken. En werkt met vrijwilligers, studenten en stagiaires.