Skip to content

Over De Neng

Organisatie

Stichting De Neng is huurder van het buurthuis. De organisatie bestaat uit een bestuur en team van ca. 40 vrijwilligers die er dagelijks voor zorgen dat er een lekker en betaalbaar kopje koffie wordt geschonken. Op de achtergrond wordt er door het administratieve team vrijwilligers hard gewerkt om reserveringen, betalingen e.d. in goede banen te leiden.

Oprichting stichting

Het dorpshuis De Neng is sinds 2014 ondergebracht in een stichting (zonder winstoogmerk) nadat de gemeente had besloten om een aantal slecht draaiende buurthuizen af te stoten en het aan de gemeenschap over te laten om initiatieven te ontwikkelen.

Wat we doen

Uitgangspunt voor De Neng om in het eigen onderhoud te voorzien, is de verhuur van zalen tegen maatschappelijke prijzen, voor clubs en verenigingen in Hoogland en omliggende omgeving.

De Neng biedt ruimte aan vrijwilligers met verschillende achtergronden en staat ook open voor werken met mensen met een persoonlijke beperking.

Uitdaging

Het is een uitdaging om met maatschappelijke prijzen het dorpshuis gaande te houden. We zijn er erg blij mee dat we sinds 2014 een weg hebben gevonden om van het dorpshuis een gezellige ontmoetingsplek te maken. Dat vrijwilligers zich dagelijks inzetten om het dorpshuis een vriendelijk gezicht te geven. De samenwerking met de bibliotheek heeft ervoor gezorgd dat veel mensen de weg weten te vinden naar dorpshuis De Neng.

Bestuur stichting De Neng.

Dit is ons fundament

  • De mensen in de organisatie gaan op gelijkwaardige basis met elkaar om.
  • Bestuur en vrijwilligers zetten zich in voor een toegankelijk en maatschappelijk gericht dorpshuis voor inwoners van Hoogland en omliggende wijken.
  • Hartelijkheid en respect voor het individu is de basis.
  • Verbinding tussen mensen en groepen mag het sleutelwoord zijn voor initiatieven gericht op het welzijn van mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.
  • Het dorpshuis is ondergebracht in een stichting zonder winstoogmerk en heeft zichzelf ten doel gesteld een financieel gezond beleid te voeren voor nu en in de toekomst.
  • Voor clubs en verenigingen die financieel niet in staat zijn om huur te betalen zal De Neng in overleg met hen tot een vorm trachten te komen die de vereniging in staat stelt om haar activiteiten te blijven aanbieden.