Skip to content

Stichting EHBO Hoogland

Informatie

Wanneer

Bij voldoende inschrijving wordt er een cursus gestart.

Contact

Zie link
Tel: 033 455 79 09

Stichting EHBO Hoogland heeft als doelstelling;

Het verzorgen van eerste hulp opleidingen (EHBO) die voldoen aan de normen welke zijn vastgelegd door het Oranje kruis en Rode Kruis naar de internationale standaard voor Rode Kruis EHBO.

Het verzorgen van EHBO hulpverlening op evenementen. Op professionele wijze en volgens geldende normering invulling geven aan geneeskundige zorg op evenementen in Hoogland en directe omgeving.

Het adviseren bij planvorming en invulling van zorg op evenementen en calamiteiten plannen, in overleg met de evenement organisator.

Stichting EHBO Hoogland